POLICY

Hässleholms Hundungdom har som policy att verka för samförstånd och ömsesidig respekt mellan hund och människa.

För att nå detta arbetar vi uteslutande med positiva inlärningsmetoder och undviker därmed hot, straff och aggressioner vilka medför ett ökat avstånd mellan individer.

Med positiva inlärningsmetoder skapar vi istället en god kommunikation och en trygg relation mellan hund och människa.

I övrigt samstämmer vi med SKK:s och SBK:s policys.