KOMMITTÉER

Agilitykommittén
Anna-Karin Sjödin – sammankallande
agilitykommitteen@gmail.com

Ansvarar för att arrangera officiella och inofficiella agilitytävlingar samt klubbtävlingar under året. Kommittén ansvarar också för klubbens hinderpark.
 
Utbildningskommittén
Linda Denckert och Sofie Hansen

linda.denckert@hotmail.com

Ansvarar för all kursplaneringen(den ordinarie kursverksamheten samt eventuella kurser för externa instruktörer), utbildning av klubbens instruktörer, samt komma med förslag på ersättning till våra ideella instruktörer.
 
Hustomtekommittén
Ingemar Eriksson – sammankallande
045156422@telia.com

Ansvarar för att ordna 4 st fixardagar/år och se till att hela anläggningen är i ett bra skick. (Bortsett från skötslen av hinderparken och den regelbundna städningen av lokalerna)

Aktivitetskommitén
Ann-Katrin Jansson
annkatrin.jansson@telia.com

Ansvarar för att ordna aktiviteter på klubben för medlemmar och icke medlemmar.

Cafeteriakommittén
Petra Lindström – sammankallande

Ansvarar för kiosken och köket i klubbstugan, samt planering och inköp av mat till olika aktiviteter. Där med är det inget krav på att de måste närvara vid alla aktiviteter t.ex. tävlingar.

PR kommittén
Gittan Nilsson – ansvarig
gittann@telia.com

Ansvarar för att hålla tidningarna uppdaterade om det som händer på klubben, samt lägga in inskickade artiklar föreningshemsidan på NSK. Är behjälplig vid PR för kurser och aktiviteter.
 
Hemsidekommittén
Magdalena Nilsson
morrismagdalena@hotmail.com

Ansvara för att hemsidan hålls uppdaterad med aktuellt material och information.
 
Valberedning
Helena Bengtsson - sammankallande

Agneta Schyttberg och Sara Edgren

Ansvarar för att komma med ett förslag på ny styrelsesammansättning för nästkommande år till föreningens årsmöte.