KOMMITTÉER

Agilitykommittén
Ebba Eriksson – sammankallande
agilitykommitteen@gmail.com

Ansvarar för att arrangera officiella och inofficiella agilitytävlingar samt klubbtävlingar under året. Kommittén ansvarar också för klubbens hinderpark.
 
Utbildningskommittén
Linda Mathiasson - ansvarig

Ansvarar för all kursplaneringen (den ordinarie kursverksamheten samt eventuella kurser för externa instruktörer), utbildning av klubbens instruktörer, samt komma med förslag på ersättning till våra ideella instruktörer.
 

PR kommittén
Gittan Nilsson – ansvarig
gittann@telia.com

Ansvarar för att hålla tidningarna uppdaterade om det som händer på klubben, samt lägga in inskickade artiklar föreningshemsidan på NSK. Är behjälplig vid PR för kurser och aktiviteter.
 
Hemsidekommittén
Elin Nilsson - ansvarig
Ansvarar för att hemsidan hålls uppdaterad med aktuellt material och information.